logo
logo

Машини HOFMANN

Рачно поставување

Рачна кутија за термопластика - за помали работни места и додатоци за самоодна машина за обележување на патиштата.

Самоодни H75 / 25

Рачен уред за обележување помали работни места, покрај самоодна термопластична машина за прскање

Самоодни RP30 / RP50

Рачна управувана машина за обележување на ладна боја со сопствен хидрауличен погон за мали работи (на пр. Паркинзи, фабрички сали)

Самоодни RP100-1H

Рачен управувана термопластична машина за обележување со погонски погон.

Samohodni 2K50 / 2K50A / 2K60A

Рачно водена машина за поставување ладна пластика од 2K, за означување на агломерат, пешачки премини, за кратки делови од линиите; главно за помали работи.

Самоодни H5-1

Рачна управувана мала машина за обележување на површината; апликација во јавниот и приватниот сектор.

Самоодни серии H9-1

Рачна управувана машина со сопствен хидрауличен погон за обележување за мали работи (на пр. Паркинзи, фабрички сали, игралишта, спортски терени).

H10-2 со седиште

Машина за уникатно ракување и идеална способност за во кривини

H11-1 со седиште

Најмала машина со седиште за употреба во услови на означување на многу мали простори или чести промени во правецот.

H16-3 со седиште

Најмалата универзална машина за обележување на патишта со релативно голем капацитет на резервоарот, за средна употреба и на тесни коловози.

RM3D-2 со седиште

Компактна, тесна и мобилна универзална машина со многу големо влијание и одлични можности за обележување.

H18-2 со седиште

Компактна, тесна и лесно управлива машина со среден капацитет

H26-4 со седиште

Компактна, тесна и мобилна универзална машина со многу големо влијание и одлични можности за обележување.

LKW

LKW за означување на патот