logo
logo

Sa sjedalom

H26-4 sa sjedalom

Kompaktan, uzak i pokretljiv univerzalni stroj s vrlo velikim učinkom i odličnim mogućnostima označavanja.

H18-2 sa sjedalom

Kompaktni, uski i lako upravljiv stroj srednjeg kapaciteta

h 17 sa sjedalom

Kompaktan, uzak i pokretljiv univerzalni stroj s vrlo velikim učinkom i odličnim mogućnostima označavanja.

H16-3 sa sjedalom

Najmanji univerzalni stroj za obilježavanje cesta s relativno velikim kapacitetom spremnika, za srednju primjenu i na uskim kolnicima.

H11-1 sa sjedalom

Najmanji stroj sa sjedalom za primjenu po uvjetima označavanja u vrlo malom prostoru ili čestim promjenama smjera.

H33-4 sa sjedalom

Najkompaktniji stroj s vrlo velikim učinkom i odličnim mogućnostima označavanja.

H10-2 sa sjedalom

Stroj jedinstvene upravljivosti i idealne sposobnosti u krivinama